SVATOVÍTSKÁ KYSELKA

 

 

Obec: Drmoul

Lokalita: Cech sv. Víta

Nadmořská výška: 615 m n.m.

Jímání: dřevěná segmentová skruž, průměr 75 cm

Hloubka: 1,6 m

 

Základní údaje:

 

 (1):      Mineralizace:     neuvedena

            CO2:                 1700 mg/l

Typ: neuveden

 

 (3.1):   Mineralizace:    neuvedena

            CO2:                 1690 mg/l                    

Typ: zemito-železitá

 

 

Svatovítská kyselka je zachycena pod hrází rybníčka, v místě zrušeného vojenského cvičiště, blízko zaniklé osady Cech sv. Víta. Téměř zaniklý pramen byl vyčištěn v roce 2005 a opatřen stříškou. Byla k němu vyznačena cesta, vybudováno posezení a informační tabule.

Kyselka je běžná, železnatá, střední mineralizace i perlivosti. Pro svůj zákal nebudí moc velkou důvěru, ale ani při opakované konzumaci jsem nepozoroval žádné obtíže.

 

(3.1) ji uvádí pod názvem Skelné Hutě.

 

 

Stav v červenci 2012:

 

Pramen je přístupný z odbočky silnice Drmoul – Tři sekery. Za osadou Panský vrch v lese, cca 160 za rozhlednou je odbočka vlevo se závorou. Odtud po zpevněné cestě lesem cca 300 m k informační tabuli a pěšinou vlevo k prameni.

Pramen je obnoven v původním jímání, opatřen novou stříškou. Stav jímání je však špatný, kmen je zapuštěn téměř do úrovně okolní hladiny. Valná část pramene vytéká okolo a tvoří rybníček smíchaný s povrchovou vodou. Ve vlastní jímce je kyselka zakalená, odtok malý. Četné výrony CO2 spíše v širším okolí jímky.

 

 

Stav v dubnu 2018:

 

Stav je zhruba shodný. Přepad je jen pár centimetrů nad hladinou okolní vody. Jímka slabě probublává, voda v ní je kalná. Okolní voda je naproti tomu docela čirá, a na více místech intenzivně probublává. Kyselka v lahvi se zdá mít už první den železitý zákal. Po přelití je však skoro čirá. I po odplynění má jen slabý, téměř bezbarvý zákal. Železo se totiž usazuje hlavně na stěně lahve.

 

Měření 30.4.2018:

 

 

Teplota:            9,1 °C

Vydatnost:       1 l/min

CO2:                 1740mg/l

Vodivost:         1100 μS/cm

 

 

 

Lokace:

 

pramen:              49°55'46.803"N, 12°38'11.954"E

parkování:         49°56'3.323"N, 12°38'10.393"E

 

Možnost parkování: na odbočce, omezená

Možnost odběru do lahve špatná.

 

 

 

 

 

Stav 30.4.2018