PRAMENY GISELA A RUDOLF

 

 

Obec: Prameny

Nadmořská výška: 739 m. n.m.

Jímání: dřevěné jímky 55/90 cm,  s trubkovým přepadem

Hloubka: 120/160 cm

 

Základní údaje:

 

(1):       neuvedeno

 

(3.4):    Mineralizace:     neuvádí

                        CO2:                 1885/1980 mg/l

                        Typ:                 neurčeno

 

 

 

 

Prameny Gisela a Rudolf vyvěrají západně od obce Prameny, v prostoru bývalého lázeňského parku. Dnes už po parku a lázeňských budovách nejsou v terénu ani stopy. I prameny už byly velmi zdevastované, dokonce zmizelo původní kamenné skružení z roku 1870. V roce 2012 – 2013 byly prameny místním sdružením obnoveny. Bylo opraveno jímání a zhotoveny nové kamenné skruže. Prameny byly nově zastřešeny a vyvedeny do odběrného místa.

Prameny jsou zachyceny dřevěnými osmibokými jímkami pár metrů od sebe pod altánem. Pro odběr jsou vyvedeny trubkami do nedalekého (asi 13 m) zahloubení v terénu, kde vytékají 70 cm pod terénem.

V blízkosti pramenů můžeme vidět vrt HJ3 (14,7 m, rok 1994) jako jeden z mnoha provedených v rámci hydrogeologického průzkumu zřídelní struktury. Je škoda, že z těchto vrtů není umožněn návštěvníkům odběr.

Prameny v jímkách trvale probublávají, zejména Rudolf až bouřlivě. Má také dost rozměrnou jímku, takže poskytuje podívanou skoro srovnatelnou s Kyseleckým hamrem.

V době návštěvy však pramen Gisela z vývodu neodtékal. V jímce nebyl vidět nad hladinou přepad, takže je možné, že je ucpané vývodní potrubí. Pro hloubku jímky nebylo možné odebrat vzorek.

Kyselka z pramene Rudolf je železitá, výborně perlivá a chutná. Má trochu vyšší mineralizaci než Barochův pramen. K odběru do zásoby se ale nehodí, po třech dnech se v lahvi objeví železité povlaky a čtvrtý den už se usazují železité vločky.

 

 

 

 

Stav v březnu 2019:

 

Pramen Rudolf vydatně odtéká, Gisela bez odtoku. Okolí je upravené. Přístup je polní odbočkou, která je po několika metrech zahrazena, ale umožňuje odstavit auto. Pramen je pak vzdálen asi 50 m.

 

 

 

Měření 23.3.2019:  (Rudolf)

 

Teplota:            7,2 °C

Vydatnost:       cca 10 l/min

CO2:                 2710 mg/l

Vodivost:         760 μS/cm

 

 

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            50°2'43.750"N, 12°43'27.835"E

parkování:        50°2'45.514"N, 12°43'28.584"E

 

Možnost parkování: na polní odbočce (cca 50 m).

Možnost odběru do lahve výborná

 

 

Stav 23.3.2019