REITENBERGERŮV PRAMEN

 

 

Katastr: Úterý

Lokalita: údolí potoka Luh

Nadmořská výška: 562 m n. m.

Jímání: kameninová skruž

Hloubka: 2,55 m

 

Základní údaje:

 

 (1):      Mineralizace:     670 mg/l

                        CO2:                 1520 mg/l

                        Typ: středně mineralizovaná, uhličitá, železnatá

 

(3.2):    Mineralizace:    661 mg/l (1975)

                        CO2:                 1680 mg/l

                        Typ: HCO3 – Na – Ca – Mg - Fe

 

 

Výtah ze složení podle (6):

(rozbor 1974)

 

Ca2+     52,1 mg/l

Mg2+     24,9 mg/l

Na+       69,1 mg/l

K+        8,0 mg/l

Fe        13,0 mg/l

 

Cl-        14,2 mg/l

SO42-    20,5 mg/l

HCO3-   461,3 mg/l

SiO2     56,0 mg/l

 

Mineralizace      665,7 mg/l

CO2                  1520 mg/l

 

 

 

Reitenbergerův pramen je průvodcem (3.2) řazen mezi tři nejvýznamnější tepelské prameny. Současné jímání je hlubokou kameninovou rourou, osazenou do betonového základu. Je staršího data, pravděpodobně ale nejde o původní zachycení z r. 1930. Zdroj (6) uvádí v popisu z roku 1974 skruž o průměru 1 m a hloubce 1,6 m. Zřejmě tedy bylo jímání po tomto datu přestrojeno. Je však dostatečně masivní a trvanlivé. Také hloubka je neobvyklá proti ostatním tepelským kyselkám. To vše zdá se zaručuje dobrou kvalitu a stabilitu pramene.

Kyselka je slabší, ale chutná a velmi čistá. V lahvi však vytváří po několika dnech větší množství železitých vloček, které se udržují v objemu a jsou na závadu při konzumaci.

 

 

Stav v květnu 2013:

 

Pramen dobře přístupný od odbočky ze silnice 210 Úterý –Teplá. V údolí Stěnského potoka (Luh) za mostkem na začátku lesa odbočka polní cesty vlevo. Možnost parkování a informační tabule. Odtud lesní cestou jižně přes les a dolů k potoku a pak povalovým chodníčkem až k altánu. Cesta je značena.

Pramen krytý, s výtokovou trubkou, ale kryt nepříliš těsný, kraje jímání se začínají drolit a jímka částečně znečištěna jehličím a hlínou. Probublávání CO2 slabší, občasné.

 

 

Stav v srpnu 2016:

 

Přístupový chodníček se začíná rozpadat, přístup jen s velkou obezřetností. Vlastní pramen je však v lepším stavu než v 2013. Byl osazen lépe těsnící kryt jímky, který dobře brání znečištění. Po jeho zvednutí však byla vidět nevábně zanesená hladina. Způsobila to částečně zanesená odtoková trubka. I když zvenku vypadal pramen normálně, hladina v jímce byla výrazně nad ústím trubky, takže se nečistila. Po prošťouchnutí odtoku se vše rychle vyčistilo. Voda čirá, s baterkou je v jímce vidět až na dno (více než 2 m!). Na dně jímky je vhozený velký klacek, bohužel bez vhodného nástroje nejde vyndat. Kyselka chutná, mineralizace slabší.

 

Měření 19.8.2016:

 

Teplota:            8,7 °C

Vydatnost:       4,2 l/min

CO2:                 2090 mg/l

vodivost:          950 μS/cm

 

 

Stav v září 2020:

 

Přístupový chodník opraven. Klacek v jímce stále na místě. Přeměřena jímka: průměr 50 cm, hloubka 255 cm (k přepadu). Opět zanesená odtoková trubka (viz obr.), pro prošťouchnutí obnoven plný odtok.

 

Měření 6.9.2020:

 

Teplota:            8,7 °C

Vydatnost:       4,9 l/min

CO2:                 1760 mg/l

vodivost:          800 μS/cm

 

 

Lokace:

 

Odpovídají souřadnice značky z Mapy.cz shodné s E-studánky:

pramen:            49°56'51.120"N, 12°58'29.936"E

parkování:        49°57'3.351"N, 12°58'28.267"E

 

Možnost parkování: omezená, na odbočce (cca 300 m)

Možnost odběru do lahve výborná (trubka).

 

 

Stav 1.5.2013

           

        

            

Altán,   pramen

 

 

Stav 19.8.2016

 

      

Altán, pramen, po uvolnění odtoku

 

 

Stav 6.9.2020

 

 

Zanesená trubka, pramen s vnitřním krytem po pročištění odtoku