POTÍN

 

 

Obec: Potín

Nadmořská výška: 450 m n.m.

Jímání: kopaná studánka

Hloubka: cca 0,3 m

 

Základní údaje (6):

 

Mineralizace:    1015,6 mg/l (6)

Obsah CO2:      2026 mg/l (6)

 

 

Výtah ze složení podle (6):

(rozbor 1959)

 

Ca2+     115,4 mg/l

Mg2+     52,0 mg/l

Na+       60,0 mg/l

K+        3,1 mg/l

Fe        5,6 mg/l

 

Cl-        8,5 mg/l

SO42-    14,4 mg/l

HCO3-   756,6 mg/l

SiO2     nest.

 

 

 

 

Pramen je zachycen kopanou studánkou, skládanou z kamenů a částečně krytou. Nad studánkou je dřevěná budka. Leží na levém břehu potoka, v úzkém údolí, hned pod mostkem silnice 201. Od silnice k němu vedou schůdky.

Na budce je označen jako Koňský pramen. Takto je uváděn i v e-studánkách (zřejmě stejný zdroj). Protože však pod tímto názvem není doložen v žádném nezávislém pramenu, a také proto, že název Koňský pramen je ustálen pro kyselku u Chotěnova, uvádím ho pod nejbližším jednoznačným místním názvem jako Potín.

Pramen byl zaznačen už ve starších turistických mapách, bez bližšího popisu. Ještě v r. 2003 byl jen rezavou louží, ale bylo znatelné probublávání. V r. 2013 byl již zachycen studánkou v budce.

Kyselka je velmi chutná, ostřejší a jen málo železnatá. Má dobrou mineralizaci i perlivost. V lahvi se nekalí, vytvoří jen slabší povlak na lahvi a menší množství železitých vloček, které se usadí. Určitě by si zasloužila trochu lepší jímání.  Pak by byla nejlepším pramenem v oblasti.

Je však třeba zmínit, že v blízkosti pramene (cca 130 m JV) je doložené ložisko cín – wolframové – rtuťnaté rudy. Nemusí mít přímou souvislost s oběhovými cestami pramene. Protože ale v rozboru (6) nebyly stanoveny mikroprvky, je lépe zachovat jistou opatrnost ve větší konzumaci, zejména s ohledem na možný obsah rtuťnatých sloučenin.

 

 

Stav v červenci 2017:

 

Studánka má jen slabší odtok. Voda je však průzračná, občas i probublá. Na dně je jen malé množství kalu a několik listů, jinak je docela čistá. Přes jednoduché zachycení působí možná pitelněji než Studánka lásky.

Kyselka v lahvi nemá ani po dvou týdnech žádný zákal. Po odplynění má jen zcela nepatrnou bezbarvou opalescenci.

 

Měření 24.7.2017:

 

Teplota:            10,4 °C

Vydatnost:       nelze změřit

CO2:                 2230 mg/l

Vodivost:         1100 μS/cm

 

 

 

Stav v září 2021:

 

Kyselka stejná jako dříve. Schůdky k prameni už skoro neexistují, ještě že se dá přidržet (zatím) bytelného zábradlí. Stav jímky je horší, určitě by už potřebovala vyčistit. (viz obr.)

 

Měření 4.9.2021:

 

Teplota:            10,4 °C

Vydatnost:       nelze změřit

CO2:                 2180 mg/l

Vodivost:         1200 μS/cm

 

 

 

Lokace:

 

pramen:              49°53'21.577"N, 13°0'45.343"E

parkování:         49°53'22.330"N, 13°0'42.784"E

 

Možnost parkování: na odbočce na Potín.

Možnost odběru do lahve špatná.

 

 

Původní stav 13.4.2003

 

 

 

 

Stav   24.7.2017

    

  

 

 

Stav   4.9.2021

 

 

Jímka trochu zanesená (vlevo dole žížala)