KYSELKA U PÍSTOVSKÉHO MLÝNA

 

 

Obec: Pístov

Lokalita: Pístovský mlýn

Nadmořská výška: 545 m n.m.

Jímání: I: zděná jímka s poklopem 60x60 cm, hl. 75 cm

            II: soudek 45 cm, hl. 43 cm

 

 

Základní údaje (3.3):

 

            Mineralizace:     nest.

            CO2:                 1800, 2300 mg/l

            Typ:                 neurčeno

 

 

 

 

Pramen kyselky u Pístovského mlýna leží mezi Jilmovým potokem a mlýnským náhonem, u paty hráze náhonu. Zde je asi metr hluboké zpevněné zahloubení s přístupem po několika schůdcích. Na dně jsou dvě jímky. Otevřený bezedný soudek a zděná šachtice s železným čtvercovým poklopem. Voda je odváděna odtokovou stružkou níže do potoka.

Pramen není asi příliš používán a udržován. Vlivem dost zanesené odtokové stružky z jímky příliš neodtéká, navíc je jímka přeplavována odtokem ze soudku. Proto není možné odebrat kvalitní kyselku bez kalu. Chutí jsou oba prameny podobné. Jedná se o železnatou, dobře perlivou kyselku nižší mineralizace. Pramen z jímky je ale kalnější. Obsah CO2 je u obou kyselek stejný, mineralizace je vyšší u kyselky ze šachty.

V lahvi se brzy objeví železité úsady. Po několika dnech se usadí železité vločky na dně (větší množství u pramene ze šachtice). Kyselka je pak sice dobrá (perlivá) ale celkem bez chuti i pachu.

V literatuře je zmiňováno, že kyselka z jímky byla svedena potrubím do bývalého mlýna. Nyní byla nalezena jen vodovodní plastová trubka vyvedená ze soudku, která je položena v odtokové strouze do vzdálenosti asi 10 m, kde končí. Je však ucpaná někde po trase a neodtéká. Kdy byla tato úprava provedena a proč není známo.

Konzumace kyselky byla bez následků, na pitnost se ale asi nejde spolehnout. Přitom by stačilo jen udržovat čistý odtok a mohl by to být docela kvalitní pramen.  Po cestě k prameni míjíme asi po 200 m od silnice upravenou studánku prosté vody (nyní vyschlou) včetně posezení a přístřešku. Škoda, že prostředky a úsilí na úpravu nebyly věnovány prameni kyselky…

 

 

 

 

Stav v září 2020:

 

Kyselka je přístupná lesní cestou od odbočky k Pístovskému mlýnu. V místě křižovatky je silnice rozšířena zálivem, kde lze pohodlně parkovat. Odbočka je označena směrovkou. Za mlýnským rybníkem je odbočka vpravo přes mlýnský náhon k brodu přes potok. Před ním je třeba sejít vpravo (značka) na pěšinu k prameni.

Celková vzdálenost od silnice je asi 500 m.

 

Poklop šachtice byl zanesen železitou sraženinou tak, že nebyl vůbec patrný. Soudek přetéká vrchem, jak do odtokové stružky, tak na níže položený poklop šachty. Hladina v soudku mírně povlečená, ale jinak kyselka v objemu čistá, s dohledností na dno. Vývod trubkou ze soudku je v odtokové stružce zanesen železitým bahnem, takže není vůbec vidět. Je ucpaný – neodtéká. Obě jímky probublávají.

Kyselka v šachtě je silně železitě zakalená, ale je to možná způsobeno uvolněním sraženin z víka při jeho otevření.

 

 

 

 

Měření 6.9.2020:

 

 

Teplota:            11,3 °C

Vydatnost:       nest.

CO2:                 1960mg/l

Vodivost:         I: 900 μS/cm, II: 720 μS/cm

 

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            49°55'39.044"N, 12°46'30.944"E

parkování:        49°55'25.271"N, 12°46'45.853"E

 

Možnost parkování: na rozšíření silnice u odbočky.

Možnost odběru do lahve špatná.

 

 

 

Stav 6.9.2020

 

 

Jímky

 

 

Soudek s hadicovým vývodem, konec vývodu v odtokové stružce.