OTTůV

 

 

Obec: Kyselka

Nadmořská výška: 390 m n.m.

Jímání: vrt 255 m (?)

 

Základní údaje:

 

(1):       Mineralizace:     1770 mg/l

                        CO2:                 2360 mg/l

Typ: silně mineralizovaná, uhličitá, studená

 

 

Výtah ze složení podle (6):

(rozbor 1967)

 

Ca2+     67,9 mg/l

Mg2+     28,2 mg/l

Na+       315 mg/l

K+        73,0 mg/l

Fe        3,78 mg/l

 

Cl-        7,54 mg/l

SO42-    19,4 mg/l

HCO3-   1248 mg/l

SiO2     39,24 mg/l

 

Mineralizace      1768 mg/l

CO2                  2361 mg/l

 

 

 

 

Ottův pramen je hlavním pramenem lázní Kyselka. Zachycen pro stáčení byl už roku 1867, ale používán byl již dříve. Zachycení bylo provedeno galerií jímek na výstupních puklinách ve štole vyražené za objektem pavilonu (plnírnou). Toto zachycení je dokumentováno k roku 1896 (6). Toto jímání je v (6) zmíněno jako stále funkční v době kolem r. 1970, s vydatností 12 l/min. Původní vývod pramene je uvnitř Ottova pavilonu, kde ještě kolem r. 2010 volně vytékal. Nyní je pavilon uzavřen a rekonstruován, proto stav nelze ověřit. Současné zachycení je pravděpodobně vrtem HV-70A (r. 2007, 255 m) před pavilonem. Zdroj pro současné vývody je nejasný. Podle změřených parametrů ale kyselka z vývodů neodpovídá původní.

Pod úrovní pavilonu ve svahu je grotta, v níž je hlavní vývod pramene trubkou do kamenné mísy. Odtud voda odtéká kaskádami umělého vodopádu až na úroveň spodního parčíku.

Ottův pramen je velice chutná, příjemně perlivá kyselka. Obsah železa je nižší.  Zajímavá je vyšší teplota pramene, která svědčí o hlubokém oběhu. Zřejmě přispívají i hlubší poruchy souvisící s blízkými Karlovými Vary.

V lahvi se již druhý den objevuje opalescence, která je silnější u kyselky ze spodního odběru.

 

 

Stav v lednu 2008:

 

Pramen je přístupný přímo z hlavní silnice v obci Kyselka. Vývod je umístěn na nároží první lázeňské budovy ve směru od Karlových Varů. Vlastní pramen je výše ve svahu, jímání skryté a nepřístupné.

Z budovy ústí plastová trubka, z níž vytéká pramen do mísy. Stav budov i vývodu přímo odrazuje od napití. Přesto je voda výborná.

Pramen je výrazně uhličitý, prakticky bez železité příchuti.

 

 

Stav v dubnu 2017:

 

Vývod pro veřejný odběr je umístěn v parčíku pod pavilonem, na úrovni hlavní silnice, u malého rybníčku. Druhý vývod je v grottě nad umělým vodopádem.

Zdroj těchto vývodů nelze jednoznačně určit. Na nový vrt je připojena plastová vodovodní trubka, která vede po svahu dolů a na úrovni grotty je napojena na jinou, která vede až k rohu Jindřichova dvora, kde mizí v zemi, pod hromadou suti. Zde byl původní veřejný odběr (viz stav 2008). Dá se předpokládat, že nyní je tento svod připojen na odběr u rybníčku. Zdroj pro vývod nad vodopádem se nedá určit vůbec. Změřené parametry obou vývodů jsou ale shodné. Nižší změřený obsah CO2 v horním vývodu je zřejmě způsoben prudkým proudem. Vývod v grottě je velmi vydatný, takže působí problémy při nabírání. Spodní vývod je pro odběr jednodušší.

 

Měření 9.4. 2017:

 

Horní odběr:

Teplota:      18,8 °C

Vydatnost: cca 20 l/min

CO2:           1730 mg/l

Vodivost:   1010 μS/cm

 

Dolní odběr:

Teplota:      16,4 °C

Vydatnost: -

CO2:           1890 mg/l

Vodivost:   1010 μS/cm (EC31)

 

 

 

Lokace:

 

Vývod pramene:           50°15'32.432"N, 12°59'56.654"E

Vrt:                              50°15'30.074"N, 12°59'58.759"E

 

Možnost parkování: přímo na místě

Možnost odběru do lahve dobrá.

 

 

 

Stav 7.1.2008      

     

 

Lázeňská budova, vývod pramene

 

 

 

Stav 9.4.2017 

       

 

vodopád, horní vývod, dolní odběr

 

 

 

    

 

parčík, vrt u Ottova pavilonu