ORIONA

 

 

Katastr: Teplá (přepad), Jankovice (jímání)

Nadmořská výška: 685 m n. m.

Jímání: vrt, hadicový kolektor

Hloubka: -

 

 

Základní údaje:

 

(1):       Mineralizace:     1300 mg/l

                        CO2:                 2100 mg/l

                        Typ: středně mineralizovaná, uhličitá, železnatá, studená

 

(3.2):    Mineralizace:     1308 (1975)

                        CO2:                 2275 mg/l

                        Typ: HCO3 – Ca – Mg - Fe

 

 

Výtah ze složení podle (6):

(rozbor 1974)

 

Ca2+     167,9 mg/l

Mg2+     84,9 mg/l

Na+       20,6 mg/l

K+        5,0 mg/l

Fe        11,9 mg/l

 

Cl-        17,7 mg/l

SO42-    1,0 mg/l

HCO3-   998,1 mg/l

SiO2     86,0 mg/l

 

Mineralizace      1308 mg/l

CO2                  2107 mg/l

 

 

Minerální pramen Oriona řadí (3.2) mezi tři nejvýznamnější tepelské prameny. Původní vývěr se nachází asi 300 výše po potoce, v betonové skruži. V tomto místě stála stáčírna minerálky do roku 1945. Nyní už jsou zde jen málo zřetelné zbytky staveb. V současnosti je pramen podchycen vrtem a přiveden potrubím až k silnici. Odběr je tedy velmi pohodlný, a je často využíván. Minerálka je dobře perlivá, méně železitá, středně minerální. Chuť je dobrá. V lahvi se prakticky nekalí a vydrží dlouho, i když obsah železa není úplně malý.

Složení uvedené výše je z původního zachycení, před zhotovením vrtu. Podle současné mineralizace ale nejspíš bude odpovídat i současnému stavu.

Z mikroprvků uvádí rozbor (6) pouze zvýšený obsah Sr (340µg/l).

 

Stav v květnu 2013:

 

Vývod pramene dobře přístupný přímo ze silnice 198 Teplá - Mrázov. Možnost parkování a informační tabule přímo v místě. Vývod krytý, s výtokovou trubkou. Vlastní pramen jinde, cca 300 m.

 

 

Stav v červenci 2017:

 

Stav odběrného místa je stejný. Minerálka v lahvi i po týdnu zcela čirá, chutná. Po odplynění má jen velmi slabý, lehce nažloutlý zákal.

 

V místě původního vývěru (cca 300 m západně) je na rozvalinách staršího betonového objektu osazena skruž zakrytá stříškou. Několik metrů dále na západ je vrt, z nějž vychází trubka, připojená na plastové potrubí, které mizí v zemi.

Ve skruži je sestava trubek a hadic, propojená ventilem, jejíž účel není zcela jasný. Vypadá docela nově, stejně jako stříška. Skruž je také nově zatěsněna montážní pěnou. Minulý rok vypadalo místo podle informací z jiných zdrojů jinak.

Ze skruže vychází jedna trubka jižně, není vidět kam. Východně vychází další trubka, připojená mimo skruž na starší potrubí většího průměru, které vede do země, směrem k odběru. Obě trubky jsou připojeny na centrální ventil s ovladačem, spolu s třetí větví – docela záhadnou sestavou hadic, která mizí v kalu na dně jímky. Na této třetí větvi je otevřená trubička malého průměru směrem vzhůru. Skruž je odkanalizovaná odpadní rourou ven, pod úrovní trubkové sestavy.

Jako nejpravděpodobnější se zdá, že jižní trubka je přívod z vrtu a východní trubka vývod k odběru. Účel třetí větve s hadičkami a funkce ventilu jsou nejasné.

Že by se nějak jímala minerálka z původního vývěru ve skruži je nepravděpodobné. Jednak hadice vedou k trubkám vzhůru nad hladinu (a trubka je otevřená přepadovou trubičkou), a také v jímce je pouze hustý železitý kal, který neodpovídá čisté perlivé minerálce v odběru.

 

 

Měření 24.7.2017:

 

Teplota:            12,2 °C

Vydatnost:       3,6 l/min

CO2:                 2330 mg/l

Vodivost:         1170 μS/cm

 

 

 

Stav v květnu 2020:

 

Stav odběrného místa je stejný.

 

 

Měření 8.5.2020:

 

Teplota:            7,5 °C

Vydatnost:       4,8 l/min

CO2:                 2600 mg/l

Vodivost:         1300 μS/cm

 

 

Lokace:

 

odběr + parkování:        49°58'25.736"N, 12°50'30.152"E

vývěr:                           49°58'27.070"N, 12°50'15.176"E

 

Možnost parkování: v místě

Možnost odběru do lahve výborná (trubka).

 

 

Stav 1.5.2013

 

    

altán, vývod                  

 

 

 

Stav 24.7.2017 

 

   

Vývod, vrt

 

    

Skruž