NOVÝ (LÁZEŇSKÝ) PRAMEN

 

 

Obec: Prameny

Nadmořská výška: 738 m. n.m.

Jímání: neznámé

Hloubka: -

 

Základní údaje:

 

(1):       neuvedeno

 

(3.4):    Mineralizace:     neuvádí

                        CO2:                 1050 mg/l

                        Typ:                 neurčeno

 

 

 

 

Nový (Lázeňský) pramen byl zachycen někdy kolem r. 1970. Vytéká z trubky na pravém břehu Pramenského potoka, kousek pod prameny Gisela a Rudolf.

Kyselka je podobná jako z ostatních vývěrů v Pramenech. Má jen menší perlivost a chutí se zdá méně železitá. I v lahvi je zpočátku stabilnější, ale po čtyřech dnech už je zakalena množstvím železitých vloček v objemu. Proto není vhodná k odběru do zásoby. Za čerstva je ale chutná.

Podrobnosti ke zdroji (zachycení) nejsou známy. Jen (1) uvádí, že pramen je sveden hadicí z místa vzdáleného asi 100 m. Tato skutečnost není jinde potvrzena. K potoku těsně přiléhá bývalé koupaliště, nyní zrušené a vypuštěné, jehož boční hráz vede souběžně s potokem. Některé zdroje uvádí, že pramen je zachycen někde pod jeho dnem.

Průvodce (3.4) zmiňuje, že pramen byl po r. 1980 hygienicky sledován a často bakteriologicky nevyhovoval. Osobně jsem po konzumaci žádné obtíže nepozoroval. Přesto asi není zvláštní důvod k návštěvě tohoto pramene, zejména když jsou v místě pohodlněji dostupné kvalitnější prameny.

 

 

Stav v březnu 2019:

 

Pramen vydatně odtéká. Přístup k prameni je ale obtížnější, protože je na druhé straně potoka než Gisela a Rudolf. Je nutno jít už od silničního můstku po pravém břehu a dále po hrázi bývalého rybníčku, odkud lze k prameni sestoupit. V létě asi bude tato cesta hůře prostupná.

 

 

 

Měření 23.3.2019:

 

Teplota:            7,1 °C

Vydatnost:       15 l/min

CO2:                 2020 mg/l

Vodivost:         330 μS/cm

 

 

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            50°2'44.683"N, 12°43'30.496"E

parkování:        50°2'51.290"N, 12°43'42.107"E

 

Možnost parkování: parkoviště v obci (cca 350 m).

Možnost odběru do lahve výborná

 

 

Stav 23.3.2019