NEZDICKÁ KYSELKA

 

 

Katastr: Nezdice u Křepkovic

Nadmořská výška: 612 m n.m.

Jímání: kameninová skruž 50 cm

Hloubka: 80 cm

 

 

Základní údaje:

 

(3.2):    Mineralizace:    neuvedena

                        CO2:                 2114 mg/l

Typ:                 neuveden

 

 

Pramen je zachycen kameninovou skruží, zapuštěnou dost do terénu, navíc pod svahem. Přesto je kyselka čistá. Odtok je odštípnutou částí skruže. Kyselku je nutno nabírat z jímky.

Kyselka v jímce silněji probublává. Celkem chutný pramen. Méně minerální, perlivost vyšší. Je chuťově lepší než Zahrádecká. Je sice hůř zabezpečený proti znečištění, ale má vyšší vydatnost a větší obsah CO2.

 

 

Stav v srpnu 2016:

 

Pramen je přístupný stejnou cestou jako blízká Zahrádecká kyselka. V obci Heřmanov je třeba odbočit ze silnice 210 na konci vsi na polní cestu vpravo (při jízdě od Teplé). Cesta vede k lesu, a pak lesem do údolí Nezdického potoka. Je celkem dobře sjízdná, až k místu lesní křižovatky u mostku přes potok. Zde je větší plocha, kde je možno auto odstavit.

K Nezdické kyselce vede lesní cesta vpravo. Po zhruba 150m ústí na pastvinu, jejíž cíp je nutno přejít. Už od kraje lesa je vidět informační tabuli u pramene.

Odtoková stružka od jímky k potoku má malý spád. Při návštěvě byla hladina mírně povlečena, v odtokové stružce stála voda nad úroveň přepadu. Po pročištění stružky začala odtékat a hladina se rychle vyčistila.

 

 

Měření 19.8.2016:

 

Teplota:            9,8 °C

Vydatnost:       1,54 l/min

CO2:                 2500 mg/l

vodivost:          720 μS/cm

 

 

Lokace:

 

Zhruba odpovídají souřadnice značky z Mapy.cz 

pramen:            49°56'37.035"N, 12°54'23.330"E

parkování:        49°56'37.334"N, 12°54'36.809"E

 

Možnost parkování: na lesní křižovatce

Možnost odběru do lahve špatná.                                     

 

 

stav 19.8.2016

 

 

 

 

 

     

 

stav před pročištěním odtoku a s pročištěným odtokem