KRUKANICE

 

 

Katastr: Pernarec - Krukanice

Nadmořská výška: 380 m n.m.

Jímání: kameninová skruž 30 cm s poklopem

Hloubka: 70 cm

 

Základní údaje:             nejsou

 

 

Minerální pramen u Krukanic je druhým záchytem kyselky v oblasti u Trpíst. Je uveden pouze na geology.cz. Jinak pravděpodobně není příliš známý. Leží na pravém břehu Křelovického potoka, poblíž lesní cesty, v místě, kde se meandr potoka cestě těsně přibližuje.

Zachycení je provedeno kameninovou skruží. Skruž je zakryta plechovým poklopem, jsou zde i zbytky plechového hrnku, ale pramen je asi úplně nepoužívaný. V hloubce asi 30 cm je ve stěně skruže přepadový otvor, zevně ale není přístupný. Je sveden pod kamenným zásypem do potoka. Pramen je hodně zanedbaný a jednoznačně nepitný. Vlastní kyselka je silněji železitá, ale v ostatních parametrech (CO2) velmi slabá.

Tento pramen je posledním vývěrem na linii Slavkovského zlomu. Že se jedná skutečně o okrajovou kyselku je patrné i ze složení volného plynu, který je tvořen 50% CO2 a 50% N2 (Weinlich, 1998), což je pro hraniční kyselky typické.

 

 

Stav v srpnu 2018:

 

Hladina kyselky v jímce je na úrovni přepadu, ale nijak znatelně neodtéká. Hladina je povlečena a znečištěna, kyselka v objemu je okrově kalná.

Přístup ke kyselce je lesní cestou (zelená značka) z rozcestí Most u Trpíst. V místě sestupu k potoku je špatně schůdný příkrý sráz.

 

 

 

Měření 21.8.2018:

 

Teplota:            14,8 °C

Vydatnost:       0

CO2:                 910 mg/l

Vodivost:         860 μS/cm

 

 

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            49°49'59.525"N, 13°4'13.993"E

parkování:        49°49'42.808"N, 13°4'0.996"E

 

Možnost parkování: na odbočce lesní cesty (cca 550 m).

Možnost odběru do lahve špatná.

 

 

 

                    

Stav 21.8.2018