DOLNÍ KRAMOLÍN (VRT HV3)

 

 

Katastr: Dolní Kramolín

Nadmořská výška: 520 m n.m.

Jímání: vrt 62 m

Typ:     neznámý

Složení: neznámé

 

 

 

Pramen leží 400 m východně od vrtu Il-sano, na levém břehu Kosího potoka, pod odbočkou na Pístov. Na pastvině jsou zde dvě budky vrtů. Severněji (blíže silnici) je vrt HV-3 (62m, r. 1996), jižněji pak HV-2 (52m, r. 1996). Asi 20 m západně od HV-3, v břehu Kosího potoka, je vyústěna trubka, z níž přerušovaně, docela silným proudem, vytéká minerálka. Charakter přerušovaného výtoku i vydatnost jsou podobné jako u Il-sana. Na odtoku jsou silné železité úsady. Pravděpodobně se jedná o přepad z vrtu. Další přepad však nikde na břehu Kosího potoka, ani ve strouze v jižní části pastviny není. Možná je používán jen jeden vrt, nebo mají přepad společný.

Pozemek s vrty, stejně jako pozemky kolem vrtu Il-sano jsou v majetku Chodovaru. Dá se předpokládat, že tuto minerálku využívají podobně jako Il-sano. Protože v terénu není vyznačeno ochranné pásmo, tak spíš k lázeňskému provozu. Vzhledem k blízkosti všech tří vrtů a jejich hloubce bude tato minerálka asi typově podobná. Naměřená vodivost přepadu HV-3 však ukazuje na téměř 3krát vyšší mineralizaci než u Il-Sana.

Kyselka je velmi chutná, silně mineralizovaná a perlivá. Chuť je trochu nahořklá, dobrá. Po odplynění má výrazný nažloutlý zákal. V lahvi se už v průběhu prvního dne tvoří znatelný zákal, od druhého dne se usazují silnější železité úsady na dně. Po týdnu už je kyselka usazená, v objemu prakticky čistá a dá se dobře slít.

 

Na druhé straně Kosího potoka, asi 80 m JZ od popisovaného přepadu je zachycen jediný přirozený vývěr v tomto místě – Rybářská kyselka. Je však dost zanedbaná a ke konzumaci nepoužitelná.

 

 

 

Stav v srpnu 2017:

 

Kyselka je přístupná po okraji pastviny na břehu Kosího potoka, asi 50m od silnice. V místě vývodu jsou schůdky. Nejbližší možnost odstavit auto je na odbočce silnice na Pístov, kde je širší zpevněná krajnice.

 

 

Měření 21.8.2017:

 

Teplota:            9,5 °C

Vydatnost:       cca 6 l/min

CO2:                 2560 mg/l

Vodivost:         2990 μS/cm

 

 

 

Stav v březnu 2018:

 

Stav nezměněn. Proveden průzkum na existenci druhého přepadu – není.

 

 

Měření 30.3.2018:

 

Teplota:            8,4 °C

Vydatnost:       cca 6 l/min

CO2:                 2590 mg/l

Vodivost:         2590 μS/cm

 

 

Stav v září 2020:

 

Stav nezměněn. Pramen není ve vysokém porostu trávy a netýkavek skoro vidět, ale už z několika metrů se hlásí bubláním v trubce.

 

 

Měření 6.9.2020:

 

Teplota:            9,8 °C

Vydatnost:       cca 6 l/min

CO2:                 2540 mg/l

Vodivost:         2990 μS/cm

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            49°54'52.302"N, 12°45'33.927"E

parkování:        49°54'54.575"N, 12°45'31.600"E

 

Možnost parkování: na odbočce (cca 100 m).

Možnost odběru do lahve dobrá.

 

 

Stav 21.8.2017 

 

                    

Pramen

 

  

Situace

 

 

Stav 30.3.2018

 

 

 

Přepad HV3, ohrádka Rybářské kyselky za potokem

 

 

Stav 6.9.2020

 

 

 

Pohled ze břehu, vývod