JEDLOVÁ

 

 

Obec: Jedlová

Nadmořská výška: 595 m n.m.

Jímání: jiné

 

Základní údaje:

 

(1):       Mineralizace:     2300 mg/l

                        CO2:                 3000 mg/l

                        Typ: studená, silně mineralizovaná, uhličitá, železnatá

 

(3.1):    Mineralizace:     neuvedena

                        CO2:                 3053 mg/l

                        Typ: hydrogenuhličitanochloridová  sodno-hořečnatá kyselka

 

 

Výtah ze složení na stránkách obce:

 

Ca2+     96,2 mg/l

Mg2+     142,3 mg/l

Na+       332 mg/l

K+        21,3 mg/l

Fe2+      8,4 mg/l

 

Cl-        295 mg/l

SO42-    215 mg/l

HCO3-   1159 mg/l

 

 

Kyselka Jedlová vyvěrá v nově rekonstruovaném altánu (2012), na ostrůvku mezi rameny Kosího potoka. Vytéká hadicí z betonové skruže. Jedná se o pramen s nejvyšším obsahem CO2 mezi přírodními vývěry.

Vývod pramene byl několikrát obnovován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2012. Provedlo ji Studnařství BČ Mariánské Lázně, na objednávku OÚ Stará Voda. Při této opravě bylo odkryto původní vyvedení zhotovené ze dvou cínových 1“ trubek až do hloubky 6 m. Ani v této hloubce nebylo nalezeno jímací zařízení. Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že trubky vedou ještě minimálně další 4 m. Protože v této hloubce již byly v dobře zachovalém stavu, byly připojeny na nové výstupní potrubí z PP vodovodních trubek, které vede novou jímkou přímo k vývodu. Betonová jímka byla v místě napojení nového vedení zatěsněna jílem. Vlastní zachycení pramene je tedy neznámé (snad zvon). Podle použitého materiálu se zřejmě jedná o původní výstroj z doby okolo r. 1920. Toto hluboké jímání a také přímé vyvedení trubkou zajišťuje zachování kvality minerální vody a vysokého obsahu CO2.

 

Kyselka Jedlová je velmi chutná, více mineralizovaná, silně uhličitá. Má menší obsah železa. Vysoký obsah CO2 přispívá k tomu, že se při uložení v lahvi i přes vyšší mineralizaci téměř nesráží a vydrží velmi dlouho. Pouze po několika dnech se objeví na stěnách nečetné železité tečky, ale v objemu zůstává minerálka čirá. Rozbor (6) uvádí v mikroprvcích významný obsah Sr (2200µg/l).

Vzhledem k opravdu výjimečné kvalitě a snadné dopravní dostupnosti bývá kyselka dost využívaná.

 

 

 

Stav v březnu 2016:

 

Pramen je přístupný pěšinou a chodníčkem z odbočky lesní cesty na konci osady Jedlová. Autem lze zajet až k odbočce – cca 150 m od pramene. Vlastní vývěr je v betonovém zahloubení, s odtokovým žlábkem. Umožňuje pohodlný a čistý odběr. Vedle altánu je informační tabule.

 

 

Měření 27.3.2016:

 

teplota:             7,9 °C

CO2 :               3200 mg/l

vodivost:          2900 μS/cm (EC31)

vydatnost:        3,88 l/min

 

 

 

Stav v dubnu 2018:

 

Stav nezměněn. Pro velký provoz u odběru provedeno pouze měření vodivosti.

 

 

Měření 30.4.2018:

 

vodivost:          2690 μS/cm

 

 

 

Lokace:

 

parkování:        49°58'24.043"N, 12°35'28.601"E

pramen:            49°58'24.502"N, 12°35'20.374"E

 

Možnost parkování: cca 150 m

Možnost odběru do lahve výborná.

 

 

 

 

                        

Stav 27.3.2016