HRONOV

 

 

Obec: Hronov

Nadmořská výška: 370 m n.m.

Jímání: vrty (Hronovka 43m, Regnerka 24m)

 

Základní údaje:

 

(1):       Mineralizace:     2120 mg/l

CO2:                 3300 mg/l

Typ:      silně mineralizovaná, uhličitá, železnatá, studená

 

                       

Výtah ze složení podle (9):

(rozbor 1973, uveden pouze pramen Hronovka)

 

Ca2+     260,1 mg/l

Mg2+     41,8 mg/l

Na+       206,9 mg/l

K+        17,0 mg/l

Fe        15,4 mg/l

 

Cl-        49,3 mg/l

SO42-    61,7 mg/l

HCO3-   1454 mg/l

SiO2     7,9 mg/l

 

Mineralizace      2120 mg/l

CO2                  3328 mg/l

 

 

 

V Hronově jsou v současné době zachyceny dva minerální prameny: Hronovka a Regnerka. Oba jsou zachyceny vrty a vyvedeny do společného prameníku.

Minerální voda vyvěrala v tomto místě do koryta Metuje přirozeně. První zachycení bylo provedeno studnou v r. 1871 pro potřebu malých lázní. V r. 1943 byly zhotoveny dva jímací vrty, které zachytily mírně odlišné minerálky. Z těchto vrtů pak byly minerální vody vyvedeny. Prameník prošel časem celou řadou úprav. Postupně došlo také k poškození vrtů, takže jistou dobu tekla z obou vývodů jen jedna minerálka. Chátrání vrtů dále pokračovalo, proto město v r. 2013 přistoupilo k celkové rekonstrukci jak vrtů, tak prameníku. Nyní jsou znovu dostupné obě minerální vody v dobré kvalitě. Každý si tedy může vybrat podle vlastní chuti.

Regnerka (nižší vývod v prameníku) je velmi chutná, silněji mineralizovaná a více nasycená CO2. Má však výrazný sirovodíkový pach. Obsahuje i více železa: 15mg/l (vývěska rozboru v místě).

Hronovka (vyšší vývod) je trochu méně mineralizovaná i perlivá, sirovodíkový pach je však jen slabý. Obsah železa je 9,3 mg/l (vývěska rozboru v místě).

Minerálky mají (podobně jako ostatní v Náchodské oblasti) zvýšený obsah As. Rozbor (9) uvádí 120 µg/l. Proto se nehodí k dlouhodobé větší konzumaci.

 

 

Stav v červenci 2017:

 

Prameník je umístěn v parku mezi rodným domem A. Jiráska a říčkou Metují. Asi 20m severně je domek jímacího objektu a uzavřená skruž (snad umístění vrtů). V blízkosti skruže, v břehu Metuje vytéká z trubky železitá voda do řeky. Pravděpodobně přepad z prameníku.

V místě je informační tabule, na jímacím domku jsou vyvěšeny výsledky rozborů. V blízkosti jsou lavičky a celkové prostředí parku je velmi hezké.

 

 

Měření 6.7.2017:

 

Regnerka

 

Teplota:         11,7 °C

Vydatnost:    8,1 l/min

CO2:              2730 mg/l

Vodivost:      1580 μS/cm

 

Hronovka

 

Teplota:         11,1 °C

Vydatnost:    7,3 l/min

CO2:              2400 mg/l

Vodivost:      1360 μS/cm

 

 

Lokace:

 

odpovídají souřadnice značky z Mapy.cz:

pramen:            50°28'56.807"N, 16°10'48.772"E

parkování:        50°28'56.425"N, 16°10'54.503"E

 

Možnost parkování na blízkém parkovišti na Komenského náměstí (cca 150 m).

Možnost odběru do lahve výborná (trubka).

 

 

 

 

 

 

Stav 6.7.2017