HORKA

 

 

Katastr: Martinov

Nadmořská výška: 585 m n.m.

Jímání: dutý kmen

Hloubka: 65 cm

 

Základní údaje:

 

(1):       Mineralizace:     950 mg/l

                        CO2:                 2300 mg/l

                        Typ:                 HCO3 – Mg – Ca

                        Fe:                   22 mg/l

 

(3.3):    Mineralizace:     949 (1975)

                        CO2:                 2300 mg/l

                        Typ: hydrouhličitanová  hořečnato – vápenatá, železnatá, slabě mineralizovaná

 

 

Výtah ze složení podle (6):

(rozbor 1974)

 

Ca2+     104,6 mg/l

Mg2+     69,1 mg/l

Na+       10,1 mg/l

K+        3,3 mg/l

Fe        22,0 mg/l

 

Cl-        7,1 mg/l

SO42-    13,0 mg/l

HCO3-   717,5 mg/l

SiO2     77,0 mg/l

 

Mineralizace      948,7 mg/l

CO2                  2308 mg/l

 

 

 

Minerální pramen Horka je zachycen v údolní nivě Jilmového potoka pod obcí Martinov. Jímání je provedeno dutým kmenem, odtok je pouze zářezem. Kmen je kryt přístřeškem. Vydatnost pramene není moc vysoká, probublávání je pravidelné. Kyselka v jímce je zakalená. Chuť je ostřejší, méně minerální, železitá, dobře nasycená. V lahvi je už druhý den patrna slabší opalescence, pak se objevuje železitá sedimentace na dně, ale v objemu se kyselka spíš pročišťuje. I po 5 dnech v lahvi je chuť dobrá. Pro delší uložení však vzhledem k sedimentu není vhodná.

mikroprvků obsahuje ve vyšší koncentraci jen Sr (140 µg/l) (6).

 

 

Stav v srpnu 2017:

 

Kyselka je nejlépe dostupná po místní komunikaci z Martinova směrem do údolí. V místě křížení se žlutou turistickou značkou je odbočka polní cesty vlevo, kolem rybníčku. Tato cesta je špatně sjízdná, lépe je ponechat auto v odbočce a pokračovat cca 100 m pěšky.  Za potokem vlevo je už vidět přístřešek pramene.

Kyselka pro zákal k pití příliš neláká, je však dobrá.

 

 

Měření 21.8.2017:

 

Teplota:            9,6 °C

Vydatnost:       nelze změřit

CO2:                 2470 mg/l

Vodivost:         860 μS/cm

 

 

 

 

 

Lokace:

 

pramen:            49°56'21.109"N, 12°45'32.324"E

parkování:        49°56'17.374"N, 12°45'26.772"E

 

Možnost parkování: na odbočce polní cesty (cca 100m).

Možnost odběru do lahve špatná.

 

 

 

Stav 21.8.2017