SLUŽETÍNSKÁ KYSELKA

 

 

Katastr: Hoštěc

Nadmořská výška: 708 m n.m.

Teplota: 5 °C

Jímání: dutý kmen 0,2 m pod úrovní terénu

Hloubka: 90 cm

Obsah CO2: 1447 mg/l

GPS: N: 49 ° 59´ 18,8´´ E: 12 ° 48´ 59,6´´

Pramen leží 15 m od levého břehu Hoštěckého potoka v jeho horní části. Cesta k němu vede z Hošťce buď údolím od Hoštěcké kyselky nebo polní cestou, která vede 500 m západním směrem a směřuje do údolí potoka. V místech, kde cesta kříží potok, proti proudu a 30 m před koncem lesa po levé straně, je pramen. Vyvěrá v dutém kmeni 20 cm pod terénem v mělké depresi. Odtoková stružka vede kolmo do potoka.

 

 

Základní údaje:

 

 (3.2):               Mineralizace:    neuvedena

                        CO2:                 1447 mg/l

Typ:                 neuveden

 

(info tabule):     Mineralizace:    570 mg/l

                        CO2:                 1250 mg/l

 

 

 

Služetínská kyselka byla zrekonstruována v r. 2013, stejně jako Kyselka u Podhorního Mlýna, bohužel se stejným výsledkem.

Byl sice ponechán původní jímací kmen, pouze upraveno okolí a zbudován přístřešek, ale v současnosti má kyselka neznatelný odtok, na hladině povlak a probublávání žádné. Podle popisu v (3.2) pravděpodobně nikdy nebyla příliš vydatná. Současný stav je na hranici zániku.

 

Stav v září 2015:

 

Kyselka je přístupná polní cestou odbočující vpravo ze silnice Služetín – Hoštěc, na okraji obce. Zde je možnost zaparkovat. Odbočka polní cesty je označena tabulkou se směrem k prameni, dále již žádné značení není. Cesta se stáčí za obcí na západ a pak prakticky mizí. Je třeba jít mezi pastvinami směrem do údolí potoka. Před potokem pak zahnout směrem proti proudu a po okraji lesa cca 200 m až k prameni. Pramen leží na levém břehu mezi lesem a potokem.

Vlastní pramen je kompletně zrekonstruován (2013) a zastřešen.

Stav je obdobný jako u Podhorního mlýna. Hladina pokryta povlakem, probublávání žádné. Odtok je neznatelný.

Pro stav pramene nebyl odebrán vzorek (bez konzumace).

 

 

Lokace:

 

odpovídá značka v Mapách.cz

pramen:            49°59'18.830"N, 12°48'59.282"E

parkování:        49°59'35.456"N, 12°49'26.278"E

 

 

 

Stav 5.9.2015